Vad är förkortningen av för närvarande?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av för närvarande är f.n.

Hälsningar Ordkollen.