Vad är förkortningen av inklusive?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av inklusive är inkl.

Hälsningar Ordkollen.