Lyste eller lös?

Hur stavas det?

Lyste eller lös?

Det rätta svaret är att det oftare stavas lyste än lös men att båda versionerna är korrekta.

Språknämnden säger: I skriftspråket är det oftast lyste. Men i talspråket är formen lös mycket vanlig i stora delar av landet.

Enligt SAOL är både lyste och lös korrekt

Hälsningar Ordkollen.