Lyste eller lös

Lyste eller lös?

Hur stavas det?

Lyste eller lös?

Det rätta svaret är att det oftare stavas lyste än lös men att båda versionerna är korrekta.

Språknämnden säger: I skriftspråket är det oftast lyste. Men i talspråket är formen lös mycket vanlig i stora delar av landet.

Enligt SAOL är både lyste och lös korrekt

Hälsningar Ordkollen.