Mail eller mejl?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas mejl, men stavningen mail är mycket vanligt förekommande.

Hälsningar Ordkollen.