Synnonym eller synonym?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas synonym.

Det stavas inte synnonym.

Hälsningar Ordkollen.

Dela denna rättstavning:


Rättstavning hos Ordkollen