Synonymer till arg

Synonymer till arg

Förargad, rasande, ilsken och irriterad är vanliga synonymer till arg, men det finns många fler synonymer till ordet. Ordkollen har därför skapat en lista på en mängd synonymer till ordet arg och vi har försökt förenkla förklaringarna lite för dig genom att dela upp synonymerna i några vanliga kategorier och ge exempel på hur synonymerna till arg används i en mening.

Mildare synonymer till arg

 • Förargad: ”Jag blev förargad när jag såg hur hon behandlade katten.”
 • Vredgad: ”Han var vredgad över den orättvisa domen.”
 • Ilsken: ”Barnet blev ilsket när hon inte fick glass.”
 • Irriterade: ”Det konstanta ljudet irriterade mig.”
 • Uppretad: ”Hennes kommentarer uppretade honom.”
 • Förbittrad: ”Han var förbittrad över att ha förlorat jobbet.”

Starkare synonymer till arg

 • Rasande: ”Hon blev rasande när hon fick reda på sanningen.”
 • Ursinnig: ”Hunden var ursinnig när den såg postmannen.”
 • Förgrymmad: ”Han var förgrymmad över fientens grymhet.”
 • Förbannad: ”Han var förbannad över sin otur.”
 • Förbaskad: ”Den förbannade hunden skällde hela natten.”

Neutrala synonymer till arg

 • Upprörd: ”Hon var upprörd över nyheterna.”
 • Indignerad: ”Han var indignerad över den orättvisa behandlingen.”
 • Förtörnad: ”Han var förtörnad över politikernas svek.”

Exempelmeningar med synonymer till arg

 • Istället för ”Jag är arg på dig”: ”Jag är förargad på dig för att du inte ringde när du sa att du skulle göra det.”
 • Istället för ”Han blev arg när han såg mig”: ”Han blev ursinnig när han såg mig med hans ex.”
 • Istället för ”Det gör mig arg”: ”Det gör mig förbittrad att se hur de behandlar djuren.”

Hälsningar Ordkollen

Synonymer till ordet bra

Synonymer till ordet bra

Utmärkt, god och användbar är vanliga synonymer till bra, men det finns många fler synonymer till ordet. Ordkollen har därför skapat en lista på en mängd synonymer till ordet bra och vi har försökt förenkla förklaringarna lite för dig genom att dela upp synonymerna i några vanliga kategorier.

Generella synonymer till bra

 • Utmärkt: Mycket bra, överträffar förväntningarna.
 • Fint: Positivt, tillfredsställande.
 • Förträfflig: Mycket bra, utmärkt.
 • Lysande: Mycket bra, imponerande.
 • Fantastisk: Otroligt bra, överväldigande.
 • Förstklassig: Av högsta kvalitet, utmärkt.
 • Bästa: Den absolut bästa, överträffar alla andra.
 • Optimal: Den bästa möjliga, perfekt för situationen.

Synonymer till bra med fokus på kvalitet

 • God: Av hög kvalitet, välgjord.
 • Utmärkt: Mycket bra, utan brister.
 • Förstklassig: Av högsta kvalitet, utmärkt.
 • Kvalitativ: Av god kvalitet, välgjord.
 • Gedigen: Solid, robust, välgjord.
 • Värdefull: Värd pengarna, nyttig.
 • Tillförlitlig: Man kan lita på att den fungerar som den ska.
 • Hållbar: Varar länge, tål slitage.

Synonymer till bra med fokus på känsla

 • Rolig: Ger glädje och underhållning.
 • Trevlig: Behaglig, njutbar.
 • Härlig: Mycket positiv, underbar.
 • Fantastisk: Otroligt bra, överväldigande.
 • Underbar: Mycket positiv, fantastisk.
 • Magnifik: Mycket imponerande, storslagen.
 • Beundransvärd: Värd att beundra, imponerande.
 • Upplyftande: Ger hopp och positivitet.

Synonymer till bra med fokus på funktion

 • Användbar: Praktisk, nyttig.
 • Effektiv: Fungerar bra, uppnår sitt syfte.
 • Framgångsrik: Ger önskat resultat.
 • Lämplig: Passar bra för situationen.
 • Fördelaktig: Ger en positiv effekt.
 • Hjälpsam: Ger hjälp och stöd.
 • Praktisk: Användbar i vardagen.
 • Tillfredsställande: Uppfyller förväntningarna.

Synonymer till bra med fokus på moral

 • Rätt: Moraliskt korrekt, etiskt försvarbart.
 • Ärlig: Sanningssägande, uppriktig.
 • Rättvis: Objektiv, opartisk.
 • Hedervärd: Värd att respektera, beundransvärd.
 • Ansvarsfull: Tar ansvar för sina handlingar.
 • Modig: Vågar stå upp för det man tror på.
 • Generös: Ger gärna av sin tid och sina resurser.
 • Snäll: Vänlig och omtänksam.

Detta var kanske ganska många exempel, men det finns fler synonymer till ordet ”bra”, lite beroende på sammanhanget.

Hälsningar Ordkollen