Vad betyder förkortningen mms?

Vad är mms en förkortning av och när används ordet?

Mms är från början en förkortning av engelskans multimedia messaging service och att skicka ett mms är detsamma som att skicka ett bildmeddelande mellan två eller flera mobiltelefoner.

Förkortningen mms har nu blivit ett eget ord som är listat i Svenska Akademiens ordlista och därför är det ok att skriva mms med enbart små bokstäver.

Hälsningar Ordkollen