Vad är vgd en förkortning av?

Vad betyder förkortningen vgd?

Det rätta svaret är att vgd? är en förkortnng av vad gör du?

Hälsningar Ordkollen