Däruppe eller där uppe?

Hur stavas det? Ska orden skrivas ihop eller isär?

Det rätta svaret är att det kan stavas både däruppe och där uppe.

Vanligtvis skrivs orden isär och det stavas alltså oftast där uppe.

Hälsningar Ordkollen