Itu eller itu?

Hur stavas det? Ska det skrivas ihop eller isär?

Det rätta svaret är att orden ska skrivas ihop och det stavas itu.

Orden ska inte skrivas isär, så det stavas inte i tu.

Hälsningar Ordkollen.