Ordspråket ”Alla vägar bär till Rom”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket “alla vägar bär till Rom” betyder att det finns många sätt att nå samma mål. Detta uttryck har blivit ett så kallat bevingat ord och används ofta för att beskriva att det finns flera sätt att lösa ett problem eller uppnå ett mål.

Ordspråket ”alla vägar bär till Rom” är första gången belagt hos den engelske medeltidsförfattaren Geoffrey Chaucer på 1390-talet, men uttryckets ursprungliga upprinnelse är inte klarlagd, så ej heller exakt hur det skall tolkas. Ursprunget till detta ordspråk är som sagt inte helt klarlagt, men det finns en teori som säger att det härstammar från den romerska tiden då Rom var huvudstad i det romerska riket. Romarna var mycket duktiga på att bygga vägar och hade ett omfattande vägnät som sträckte sig över hela riket. Detta gjorde att alla vägar ledde till Rom.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”Alla vägar bär till Rom”

Jag har försökt att lösa det här problemet på flera olika sätt, men inget verkar fungera. Men jag tror att jag kommer att hitta en lösning snart eftersom alla vägar bär till Rom.”

Hälsningar Ordkollen