Använding eller användning?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas användning.

Det stavas inte använding.

Exempel på rätt stavning: det här redskapet kommer nog till användning.

Hälsningar Ordkollen