Betyngande eller betungande?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas betungande.

Det stavas inte betyngande.

Vad betyder ordet betungande?

Ordet betungande har ungefär samma betydelse som ordet tröttande. En person kan t.ex. ha betungande arbets­uppgifter.

Hälsningar Ordkollen