Delta eller deltaga?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att när vi pratar om ordet som beskriver att aktivt vara med på något, så kan det stavas både delta och deltaga. Stavningen deltaga anses som en något ålderdomlig stavning så rekommendationen är att använda delta hellre än deltaga.

Fler betydelser av ordet delta

  • Ett delta är ett land­område som upp­kommit genom upp­slamning vid en flod­mynning.
  • Delta används som ett ord för att beskriva ett triangulärt föremål.
  • Delta är en grekisk bokstav som är motsvarigheten till bokstaven d.

Hälsningar Ordkollen