Embete eller ämbete?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas ämbete.

Det stavas inte embete.

Hälsningar Ordkollen.