Fritis eller fritids?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både fritis och fritids.

Fritis och fritids är vardagliga och allmänt förekommande former för fritidshem.

Hälsningar Ordkollen