Gömmställe eller gömställe?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas gömställe.

Det stavas inte gömmställe.

Hälsningar Ordkollen.