Grafitti eller graffiti?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas graffiti.

Det stavas inte grafitti.

Ordet ska alltså stavas med två f efter varandra, inte två t efter varandra.

Ordet kommer från det italienska ordet graffito, ’ristning’, som i plural heter graffiti. Ordet har även ursprung i grekiskans graphein, som betyder ’karva’ eller ’skriva’. Ordet syftar på text, ibland i samband med bilder, som i konstnärligt syfte illegalt utförs av privatpersoner på ytor i det offentliga rummet.

Hälsningar Ordkollen.