Hönsa eller hunsa?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både hönsa och hunsa men att orden har olika betydelse.

Att hunsa är att behandla någon hänsyns­löst och för­ödmjukande; gräla på.

Att hönsa är att beta sig hönsaktigt; fjanta. Hönsa är även ordet för att ut­sätta en ny­bliven sjö­man för en dopliknande ceremoni vid ekvatorn.

Hälsningar Ordkollen