Vad är förkortningen av eventuellt?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av eventuellt är ev.

Hälsningar Ordkollen.