Innlägg eller inlägg?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas inlägg.

Det stavas inte innlägg.

Ordet inlägg stavas alltså med ett n, inte två n.

Betydelse av ordet inlägg

Ett inlägg kan vara en lös, inlagd detalj, t.ex. ett inlägg i en sko.

Man kan också göra ett inlägg i en debatt eller skapa ett inlägg i en blogg.

Man kan dessutom göra ett inlägg i fotboll och då gör man en hög passning mot centrum av planen.

Hälsningar Ordkollen