Insyn eller insikt?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både insyn och insikt men att orden har olika betydelse.

Att ha insyn är att ha möjlighet att se in, eller att ha möjlighet till direkt studium. T.ex. kan någon kräva mer insyn i ett företags affärer.

Att få insikt är detsamma som att få en djupare förståelse för något.

Hälsningar Ordkollen