Likea eller lajka?

Hur stavas det?

Både ”likea” och ”lajka” är korrekta stavningar. ”Likea” är en försvenskad stavning av det engelska verbet ”like”. Även stavningen ”lika” används ibland, men den kan vara svår att tyda och rekommenderas i allmänhet inte.

Likea” är nog den vanligaste stavningen i Sverige, men den försvenskade stavningen”lajka” blir allt vanligare. Att ”likea” är en så vanlig stavning beror på att ”like” är ett engelskt lånord, och det är vanligt att man anpassar stavningen av lånord till svenskan.

Ofta används även ”gilla” som verb i betydelsen ”att gilla något på sociala medier”. Detta är också en korrekt stavning.

Exempel på hur orden likea, lajka eller gilla kan användas

  • Jag likeade ditt inlägg.”
  • Jag lajkade bilden.”
  • Jag gillade videon.”

Det är upp till var och en att välja vilken stavning man föredrar.
Språkrådet rekommenderar att man använder gilla eller den försvenskade stavningen lajka.

Hälsningar Ordkollen