Mörkerlägga eller mörklägga?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas mörklägga.

Det stavas inte mörkerlägga.

Vad betyder ordet mörklägga?

Ordet mörklägga betyder att göra något osynligt eller hemligt. Det kan användas i både bokstavlig och överförd bemärkelse.

I bokstavlig bemärkelse används mörklägga för att beskriva en situation där ljuset minskas eller stängs av. Detta kan göras av olika skäl, till exempel för att spara energi, för att skapa en stämning eller för att dölja något.

I överförd bemärkelse används mörklägga för att beskriva en situation där information eller fakta döljs eller förtigas. Detta kan göras av olika skäl, till exempel för att skydda hemliga uppgifter, för att undvika skandal eller för att undanhålla sanningen.

Här är några exempel på hur ordet mörklägga kan användas:

 • I bokstavlig bemärkelse:
  • ”Polisen mörklade utredningen för att inte störa vittnena.”
  • ”Publiken mörklade lokalen för att skapa en mer intim atmosfär.”
 • I överförd bemärkelse:
  • ”Regeringen mörklägger uppgifter om den nya skatten.”
  • ”Företaget mörklägger information om sina miljöproblem.”
  • ”Journalisten mörklägger sin källa för att skydda denne.”

Ibland används ordet mörklägga synonymt med att tysta ner eller hemlighålla. Det kan också användas i betydelsen att fördunkla eller göra oklart.

Hälsningar Ordkollen