Mystisk eller mysterisk?

Hur stavas det?

Det stavas mystisk och inte mysterisk. Stavningen mysterisk förekommer dock allt oftare och kan antas komma från engelskans mysterious.

Hälsningar Ordkollen