På grund av eller tack vare?

Hur stavas det och vad är skillnaden?

Ordparen på grund av och tack vare används båda för att ange en orsaksrelation, men det finns en viktig skillnad mellan dem.

På grund av används för att ange en negativ eller neutral orsaksrelation. Det innebär att något inträffar på grund av något annat, ofta något som man inte kan kontrollera. Till exempel kan man säga att man är sen till jobbet på grund av trafiken.

Tack vare används för att ange en positiv orsaksrelation. Det innebär att något inträffar på grund av något annat, ofta något som man kan kontrollera eller påverka. Till exempel kan man säga att man fick jobbet tack vare sitt hårda arbete.

Exempel på meningar där tack vare eller på grund av används

  • Jag är sen till jobbet på grund av trafiken.
  • Jag fick jobbet tack vare mitt hårda arbete.

I det första exemplet används ordet ”på grund av” för att ange att trafiken är en negativ faktor som orsakar att personen är sen till jobbet.

I det andra exemplet används ordet ”tack vare” för att ange att personens hårda arbete är en positiv faktor som orsakar att personen fick jobbet.

Det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan orden ”på grund av” och ”tack vare” för att undvika att missförstå varandra.

Läs även: hur förkortar man på grund av?

Hälsningar Ordkollen