Prao eller pryo?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både prao eller pryo, men nuförtiden pratar man mest om prao och inte så mycket om pryo.

Prao är detsamma som praktisk arbetslivs­orientering i skolan.
Pryo betyder praktisk yrkes­orientering i skolan och är en före­gångare till prao.

Om man deltog i pryo pryade man. När man gör prao praoar man.

Hälsningar Ordkollen.