Samband eller sammband?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas samband.

Det stavas inte sammband.

Hälsningar Ordkollen.