Svish eller swish?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både swish och svish.

Svish är en försvenskning av ordet swish som kommer från en app vari man swishar eller svishar.