Tvättid eller tvätt-tid?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas tvättid.

Det stavas inte tvätt-tid.

Hälsningar Ordkollen.