Utav eller av?

Hur stavas det?


Det rätta svaret är att det kan stavas både utav och av.

Programmet Språket på Sveriges Radio skriver på sin hemsida: Det vanligaste är att man alltid använder av, åtminstone i skriftspråk. Utav antyder en talspråkligare stil. Utav kan alltid bytas ut mot av, men inte tvärtom. Av kan nämligen användas både som adverb och preposition, medan utav bara fungerar som preposition. Därför går båda bra som prepositioner, som i ”jag visste vad jag gjorde trots påverkan av/utav såna här sömntabletter”. Men när av är adverb, som i ”ta av till höger” går utav inte att sätta in i stället.

Hälsningar Ordkollen.