Astronomi eller astrologi?

Vad är skillnaden?

Astronomi och astrologi är två ord som ofta blandas ihop, men ordens innebörd har faktiskt betydande skillnader.

Astronomi

 • Vetenskaplig disciplin: Astronomi är en vetenskaplig disciplin som studerar universum, inklusive stjärnor, planeter, galaxer och svarta hål.
 • Observation och analys: Astronomer använder sig av observationer och analyser av data för att studera universums egenskaper, dess ursprung och dess evolution.
 • Faktabaserad: Astronomi baseras på fakta och vetenskapliga bevis.

Astrologi

 • Pseudovetenskap: Astrologi är en pseudovetenskap som baseras på tron att positionerna hos stjärnor och planeter kan påverka mänskligt beteende och händelser på jorden. Vissa tror på det och vissa inte, det är såklart valfritt.
 • Horoskop: Astrologer skapar horoskop baserat på födelsedatum och tidpunkt, som de tror kan förutsäga en persons personlighet, framtid och kompatibilitet med andra.
 • Inga vetenskapliga bevis: Det finns inga vetenskapliga bevis som stöder astrologins påståenden.

Sammanfattning av skillnaden mellan astronomi och astrologi

 • Vetenskap vs. pseudovetenskap: Astronomi är en vetenskap, medan astrologi är en pseudovetenskap.
 • Observation vs. förutsägelse: Astronomi fokuserar på observation och analys av universum, medan astrologi fokuserar på att förutsäga mänskligt beteende och händelser.
 • Fakta vs. tro: Astronomi baseras på fakta och bevis, medan astrologi baseras på tro och vidskepelse. Men än en gång, vad man tror på eller inte tror på är upp till var och en.

Här är några exempel på hur astronomi och astrologi skiljer sig åt i praktiken

 • Astronomi: Astronomer kan använda teleskop för att observera avlägsna galaxer och studera hur de bildades.
 • Astrologi: Astrologer kan använda horoskop för att förutsäga om en person kommer att ha en framgångsrik dag eller inte.

Det är viktigt att notera att astrologi inte har något vetenskapligt stöd och inte bör betraktas som en tillförlitlig källa till information om framtiden.

Tips

 • Om du är intresserad av att lära dig mer om universum, läs böcker och artiklar om astronomi eller besöka ett planetarium.
 • Om du är nyfiken på astrologi, se det som en form av underhållning och inte som en vetenskaplig disciplin.

Hälsningar Ordkollen