Mål eller målsättning?

Är det någon skillnad på ordens betydelse?

Inom både privat och professionellt liv används ofta orden mål och målsättning synonymt. Men det finns en viss nyansskillnad mellan dem.

Betydelse av ordet mål

 • Ett mål är ett konkret och mätbart resultat man vill uppnå.
 • Det ska vara tydligt och specificerat, så att man vet exakt när man har nått det.
 • Exempel på mål:
  • ”Jag vill springa 10 kilometer på 45 minuter.”
  • ”Företaget vill öka sin försäljning med 10% under det kommande året.”

Betydelse av ordet målsättning

 • Målsättning är en mer övergripande beskrivning av vad man vill uppnå.
 • Den kan innehålla flera mål, och den behöver inte vara lika specifikt mätbar.
 • Exempel på målsättning:
  • ”Jag vill bli en bättre löpare.”
  • ”Företaget vill bli mer lönsamt.”

Sammanfattning av skillnaden mellan mål och målsättning

 • Ett mål är ett konkret och mätbart resultat man vill uppnå.
 • Målsättning är en mer övergripande beskrivning av vad man vill uppnå.
 • Båda är viktiga verktyg för att nå sina mål, men de används på olika sätt.

Exempelmeningar där orden mål eller målsättning används

 • Mål: ”Jag vill gå ner 5 kilo.”
 • Målsättning: ”Jag vill bli mer hälsosam och få en bättre livsstil.”

I detta exempel är målet konkret och mätbart (gå ner 5 kilo), medan målsättningen är mer övergripande (bli mer hälsosam).

Hälsningar Ordkollen