Längre än jag eller längre än mig?

Vilken ordföljd är korrekt?

Det är traditionellt sett korrekt att säga Hon är längre än jag. Man tänker då att Hon är längre än jag är en satsförkortning och att satsen i sin helhet skulle lyda Hon är längre än vad jag är. Då man inte kan säga Hon är längre än mig är gör det Hon är längre än mig till ett, traditionellt sett, icke korrekt uttryck.

Idag är dock båda varianterna vanliga och i stort sett accepterade. Man undviker då helt enkelt att analysera uttrycket Hon är längre än mig som en satsförkortning och ser det som en självständig, fullständig mening.

Hälsningar Ordkollen