Ja eller jo?

När använder du vilket?

Ja används som jakande svar på positiva frågor. Jo används som jakande svar på negativa frågor. Som nekande svar används alltid nej.

Exempel:

– Vill du ha en potatis till?

– Ja, tack.

– Men du ska väl inte med och bada sen?

– Jo, det ska jag.

Hälsningar Ordkollen