Varenda eller vartenda?

Hur stavas det?

Det kan stavas både varenda och vartenda. Ordet betyder varje, samtliga eller utan undantag och kan ibland även stavas varendaste/vartendaste.

Varenda tillhör gruppen adjektiviska pronomen. Adjektiviska pronomen är pronomen som kan placeras som bestämning till ett substantiv men också användas självständigt. Om ordet placeras framför ett substantiv som har genus neutrum görs en inre böjning i ordet från varenda till vartenda. Genus neutrum är det vi kallar ett-ord.

Exempel: En fisk. Ett äpple.

Du ska äta upp varenda fisk. Precis varenda en. Sedan ska du mosa vartenda äpple. Ja, vartenda ett.

Hälsningar Ordkollen