Torde eller borde?

Hur stavas det och vad betyder orden?

Det finns en viss skillnad mellan orden torde och borde. Båda orden är modala hjälpverb som används för att uttrycka sannolikhet, skyldighet eller lämplighet.

Torde uttrycker vanligtvis en högre grad av sannolikhet än borde. Det kan användas för att uttrycka en förmodan eller en gissning. Till exempel:

 • Torde det bli fint väder imorgon?
 • Hon torde ha kommit hem redan.

Borde uttrycker en skyldighet eller en lämplighet. Det kan användas för att ge en uppmaning eller ett råd. Till exempel:

 • Du borde ringa henne.
 • Barn borde inte äta godis för mycket.

I vissa fall kan orden användas synonymt. Till exempel:

 • Du borde åka till läkaren.
 • Du torde åka till läkaren.

I dessa fall är det ofta en fråga om personlig stil eller omständigheterna i talet eller skrivandet.

Här är några fler exempel på meningar där orden används:

Exempel på meningar med ordet torde

 • Torde det vara så att hon har ljugit för oss?
 • Torde han vara rädd för något?
 • Torde det bli en bra dag?

Exempel på meningar med ordet borde

 • Du borde vara mer snäll mot din bror.
 • Hon borde börja träna regelbundet.
 • Vi borde sluta slösa så mycket pengar.

Hälsningar Ordkollen