Västra Götaland eller Västergötland?

Hur stavas det och är det någon skillnad på begreppen?

Västergötland och Västra Götaland är två olika begrepp.

Västergötland är ett historiskt landskap i Sverige. Det ligger i Götaland i sydvästra Sverige. Västergötland gränsar till landskapen Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Närke och Småland.

Västra Götaland (Västra Götalands län) är ett län i Sverige. Det ligger i Götaland i sydvästra Sverige. Västra Götaland omfattar hela landskapet Västergötland, samt delar av landskapen Bohuslän, Dalsland och Värmland.

Skillnaden mellan Västergötland och Västra Götaland är att Västergötland är ett historiskt landskap medan Västra Götaland är ett län. Län är en administrativ indelning i Sverige, medan landskap är en historisk indelning.

Det finns dock en del överlappning mellan de två begreppen. Inom Västra Götalands län ligger hela landskapet Västergötland, samt delar av landskapen Bohuslän, Dalsland och Värmland. Därför kan man säga att Västergötland är det största landskapet i Västra Götalands län.

Hälsningar Ordkollen